1

Μάρτυρες του Ιεχωβά – Λύκοι προβατόσχημοι

Σήμερα, κοντά στις τόσες αιρέσεις και στους τόσους ψευδοδιδασκάλους που εμφανίσθηκαν ανάμεσα στους αιώνες, προστέθηκαν και οι Χιλιαστές, οι γνωστοί ως «Μάρτυρες του Ιεχωβά». Αυτοί αποτελούν τη χειρότερη αίρεση και τους χειρότερους ψευδοδιδασκάλους που εμφανίσθηκαν ποτέ.


Η αίρεση των Χιλιαστών ή Μαρτύρων του Ιεχωβά εμφανίσθηκε γύρω στο 1870. Αρχηγός και ιδρυτής της αιρέσεως υπήρξε ο Εβραίος έμπορος Κάρολος Ρώσσελ, που διεκήρυττεν ότι «ελάμβανε το Θείο λόγο κατ’ ευθεία από το στόμα του »! Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλοίωσαν τόσο πολύ τη Χριστιανική θρησκεία ώστε να μην έχουν σήμερα τίποτε κοινό με αυτήν.

Μερικές χαρακτηριστικές κακοδοξίες τους είναι οι εξής:
— Διδάσκουν ότι για να σωθεί κανείς πρέπει να ονομάζει το Θεό «Ιεχωβά» (εξ ου και η ονομασία τους).
— Αρνούνται την Αγία Τριάδα (Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα), το μόνο αληθινό Θεό. Γι’ αυτούς ο μεν Υιός είναι κτίσμα του Θεού (και συγκεκριμένα ο αρχάγγελος Μιχαήλ), το δε Άγιο Πνεύμα, μια απρόσωπη δύναμη του Θεού.
— Αρνούνται την Ιερά Παράδοση ως πηγή της θείας αποκαλύψεως.
— Αρνούνται τη σωματική ανάσταση του .
— Αρνούνται την Εκκλησία και τα άγια Μυστήριά της.
— Αρνούνται την αθανασία της ψυχής.
— Διδάσκουν ότι η Δευτέρα Παρουσία έγινε το 1914 (!) και ότι σύντομα θα έλθει ο Χριστός να ιδρύσει επί της γης χιλιετή βασιλεία (εξ ου και η ονομασία τους “Χιλιαστές”).
— Διδάσκουν ότι ο Παράδεισος θα είναι επί της γης και ότι η αιώνια ζωή θα είναι υλικών απολαύσεων.
— Αρνούνται την αιώνια κόλαση και διδάσκουν την εκμηδένιση των μη σωζόμενων.
— Αρνούνται τη Θεοτόκο και το αειπάρθενο αυτής.
— Αρνούνται τους Αγίους και τις πρεσβείες τους.
— Αρνούνται τον τίμιο Σταυρό και τις άγιες εικόνες.
— κ.ά. πολλά.

Οπως διαπιστώνει κανείς, δεν άφησαν διδασκαλία του Χριστιανισμού που να μην τη διαστρέψουν ή να μην την αρνηθούν. Γι’ αυτό αποτελούν κίνδυνο για τους αστήρικτους στην πίστη Χριστιανούς. Κάτι άλλο που χαρακτηρίζει τη θρησκευτική αυτή οργάνωση είναι μια ρευστότητα σε μερικά σημεία του πιστεύω της. Σε ορισμένα θέματα, άλλα πίστευαν στο παρελθόν κι άλλα πιστεύουν τώρα.

Είναι γνωστό ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δε δέχονται καμιά συζήτηση αν αυτή δε βασίζεται μόνο στην Αγία Γραφή. (Κι αυτό, παρά την κακοποίηση της Αγίας Γραφής εκ μέρους τους με το να δέχονται τυφλά τις ερμηνείες που δίνει σχετικά με αυτήν η ηγεσία της Οργάνωσης). Εμείς οι Ορθόδοξοι γνωρίζουμε ότι η Αγία Γραφή, μόνη, δεν αποτελεί αυτάρκη πηγή της Χριστιανικής πίστεως γιατί προϋποθέτει την Ιερά Παράδοση. Γι’ αυτό και πρέπει να μελετάται πάντοτε υπό το φως της Ιεράς Παραδόσεως. Είναι σαφές ότι η Χριστιανική πίστη και η Χριστιανική Εκκλησία προϋπήρχαν της Καινής Διαθήκης. Η Εκκλησία είναι που, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, «παρήγαγε» την Καινή Διαθήκη κι όχι η Καινή Διαθήκη την Εκκλησία.

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά όρισαν επανειλημμένα, διάφορες ημερομηνίες όσον αφορά τα έσχατα, με αποτέλεσμα επανειλημμένες διαψεύσεις και γελοιοποιήσεις. Η Αγία Γραφή λέγει ότι κανένας δε γνωρίζει τον καιρό του τέλους του κόσμου και της Δευτέρα Παρουσίας παρά μόνο ο Θεός.

«Βλέπετε [λοιπόν] μη πλανηθήτε∙ πολλοί γάρ ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ είμι και ο καιρός ήγγικε. Μη ουν πορευθήτε οπίσω αυτών». (Λουκ. κα’ 8).

Αποσπάσματα από το βιβλίο: «Η Ορθοδοξία και οι  Μάρτυρες του Ιεχωβά» Ιερομ. Σωφρονίου Γ. Μιχαηλίδη