Δεν σώζει η αναμαρτησία αλλά η μετάνοια!

: Έναν άνθρωπο δεν το σώζει η αναμαρτησία, αλλά η μετάνοια!

Αναμάρτητος δεν είναι κανείς μας! Από την μεταπτωτική κατάσταση μας, η ανθρώπινη φύση έχει ροπή προς την αμαρτία!
Ο μόνος αναμάρτητος που υπήρξε ποτέ στη γη ήταν ο !

Όλοι μας λοιπόν, είμαστε αμαρτωλοί! Ο Άγιος Αυγουστίνος στις «Εξομολογήσεις» μιλάει κι αποδεικνύει πως ο άνθρωπος αμαρτάνει από τη βρεφική του ηλικία, χωρίς βέβαια να έχει επίγνωση της αμαρτίας του σε εκείνη την ηλικία!

Υποστηρίζει, τόσο ο εν λόγω άγιος όσο και ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ότι δεν υπάρχουν μεγαλύτεροι εγωιστές από τα μικρά παιδιά, που γκρινιάζουν επίμονα μέχρι κάποιος να τους κάνει το χατίρι!