Όποιος δεν αγωνίστηκε, δεν γνώρισε τον εαυτό του

Loading...


Aγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

Άγωνίζου τον αγώνα τον καλό και ο Θεός θα σε ενισχύει.

Στον αγώνα εντοπίζουμε τις αδυναμίες, τις ελλείψεις και τα ελαττώματά μας. Είναι ο καθρέφτης της πνευματικής μας καταστάσεως. 

Όποιος δεν αγωνίστηκε, δεν γνώρισε τον εαυτό του.Ετικέτες