Όλα του Χριστού είναι

Loading...


Γιατί τα πάντα από το Χριστό τα έχομε πάρει. Κι αυτήν ακόμα τήνύπαρξή μας με το θέλημά του την έχομε και τη ζωή μας και τήναναπνοή μας και το φως και τον αέρα κι ολόκληρη τη γη· κι αν μας στερήσει ένα απ’ αυτά τα αγαθά, αμέσως θα χαθούμε και θάκαταστραφούμε.

Ξενομερίτες δηλ. είμαστε και περαστικοί από τη γη.

Όσο για τους όρους που χρησιμοποιούμε: «το δικό μου» και «το δικό σου» πρόκειται για απλές λέξεις, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγμα τικότητα. Καί πράγματι, αν ισχυριστείς ότι το σπίτι σου είναι δικό σου, ο ισχυρισμός σου αυτός θα είναι απλό σχήμα λόγου, χωρίςανταπόκριση στην πραγματικότητα.

Απλούστατα γιατί και ο αέρας καίτό οικόπεδο και τα διάφορα υλικά με τα οποία είναι κατασκευασμένοανήκουν στον Δημιουργό και συ ακόμα ο κατασκευαστής του και όλα τα άλλα όντα. Κι αν οπωσδήποτε σού ανήκει η χρήση (του σπιτιού καίγενικά των υλικών αγαθών), όμως κι αυτή είναι αβέβαιη, όχι μόνο εξ αιτίας του θανάτου, αλλά και πριν απ’ αυτόν, λόγω της αστάθειας γενικά των όρων της επίγειας ζωής.

Αυτά λοιπόν έχοντας συνεχώς βαθιά χαραγμένα στο μυαλό μας, ας δούμε με φιλοσοφική διάθεση τόθέμα της ιδιοκτησίας και να είμαστε βέβαιοι ότι θα βγούμε διπλάκερδισμένοι: και ευχαριστημένοι δηλ. θα είμαστε πάντοτε, είτε έχομε, είτε από ανώτερη βία στερούμεθα τα υλικά πράγματα και δεν θάυπάρχει κίνδυνος να υποδουλωθούμε σε πράγματα που κι εύκολα μεταβάλλονται και δεν μας ανήκουν.

Άγιος Ιωάννης ο ΧρυσόστομοςΕτικέτες