Χριστός Ανέστη!

Loading...


Του Γιώργου Χαρίτου

«Κατήλθες εν τοις κατωτάτοις της γης, και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους, κατόχους πεπεδημένων Χριστέ, και τριήμερος ως εκ κήτους Ιωνάς, εξανέστης του τάφου.»(Ωδή ς’, καταβασία Πάσχα)

Ο Κύριος μας, με την ένδοξη του Ανάσταση, συνέτριψε τον Άδη, διέλυσε τον Θάνατο! Όπως πολύ όμορφα λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον Κατηχητικό του λόγο » Εσκύλευσε τον άδην ο κατελθών εις τον άδην. Επίκρανεν αυτόν, γευσάμενον της σαρκός αυτού.»

Ακούσαμε στην Εκκλησία μας, την χθεσινήν ημέραν το βράδυ, έπειτα της Αναστάσεως, να λέει ο Ιερέας εκ του Άμβωνα » Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος. Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν.πάντα δι᾿ αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν.εν αυτώ ζωή ην, και η ζωή ην το φως των ανθρώπων. και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν.[…]

Καί ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας.’’

Ο Λόγος Σαρξ εγένετο, λοιπόν, για έναν και μοναδικό λόγο! Για να λυτρώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο από τον βάλτο της αμαρτίας. Για να πάρει πάνω του της αμαρτίες γενεών και γενεών ως ο » αίρων της αμαρτίας του κόσμου», για να κατέβει έπειτα στον Άδη, και να τον νικήσει! Ο Κύριος »εξηγόρασε ημάς εκ της κατάρας του Νόμου» με το τίμιο αίμα του!

»Χαίρετε», ήταν η πρώτη λέξη του Αναστημένου Υιού του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού! »Να χαίρεστε» δηλαδή, διότι πλέον δεν υπάρχει Θάνατος παρά ζωή αιώνια!

Πολύ όμορφα απεικονίζει την Σωτηρία αυτήν από την αμαρτία η Βυζαντινή Αγιογραφία! Εν αντιθέση με την δυτική Αγιογραφία όπου απεικονίζει έναν Χριστό αναστημένο και νικητή αλλά απόμακρο από τον άνθρωπο, κρατώντας στα χέρια του, όχι τους πεπτωκότες ανθρώπους αλλά ένα λάβαρο, η Βυζαντινή Αγιογραφία παρουσιάζει την αληθινή ανάσταση! Ο Χριστός επί του Θανάτου, δίνει και τα δύο του χέρια σκίβοντας προς τα κάτω, και τραβώντας ταυτόχρονα τον άνθρωπο από την αμαρτία. Τραβώντας τον Αδάμ και την Εύα, δίνοντας τους τον παράδεισο, Ξεπλένωντας τους από εκείνη την πρώτη αμαρτία τους! Ο Κύριος μας δεν αναστήθηκε απλώς για να Αναστηθεί, αλλά αναστήθηκε για να Αναστήσει! Για να επαναφέρει τον άνθρωπο στην πρώτη του κατάσταση, δηλαδή δίπλα Του, σε άμεση κοινωνία με Εκείνον! Λέει πολύ όμορφα ο Μεγάλος μας Προφήτης Δαυίδ, του οποίου οι ψαλμοί στολίζουν όλην την Εκκλησία μας ‘’ Τις Θεός μέγας, ως ο Θεός ημών; Συ ει ο Θεός ο ποιών θαυμάσια μόνο’’!

Αναστάσεως ημέρα λοιπόν, λαμπρή για κάθε λαό, διότι από τον θάνατο προς την ζωήν, και από την γη προς τον Ουρανό, Χριστός ο Θεός εμάς μας μετέφερε!

Χριστός Ανέστη!
 

 Ετικέτες