Τι είναι η απελπισία και ποιες είναι οι συνέπειές της στην ζωή του ανθρώπου;

Loading...


Απελπισία είναι η απώλεια της εμπιστοσύνης στην αγαθοσύνη και ελεημοσύνη του Θεού. Αυτή είναι μία αμαρτία κατά του Αγίου Πνεύματος.

Η απελπισία, κατά τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, είναι η ενδεκάτη βαθμίς της κακίας.

Οι συνέπειές της οδηγούν τον άνθρωπο στην δωδεκάτη βαθμίδα, που είναι η αυτοκτονία , όπως συνέβη με τον Ιούδα.

Γέροντας Κλεόπας Ηλίε Ετικέτες