Τι δεν βλέπει ο Θεός;

Loading...


Του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή

Ο Θεός δεν βλέπει την ποσότητα των αγώνων μας, αλλά εξετάζει το σκοπό και τη διάκριση με την οποίαν τους πραγματοποιούμε και ανάλογα στέλλει το αγαθό, μέγα και πλούσιο έλεος Του.

 

 Ετικέτες