Σ’ αγαπώ σημαίνει…

Loading...


Αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος

Η αγάπη «ου ζητεί τα εαυτής» (Κορ.Α’ 13,4)

Κι όμως το δικό μας «σ’ αγαπώ» τις πιο πολλές φορές σημαίνει, «εσύ μου ανήκεις».

Η συνέχεια εδώΕτικέτες