Πως πρέπει να κοινωνούμε;

Loading...


Πολλοί χριστιανοί δεν γνωρίζουν πως πρέπει να προσέλθουν για να μεταλάβουν. Γι’ αυτό και αμαρτάνουν προσερχόμενοι με αταξία, ασέβεια και αναισθησία.

Η συνέχεια εδώ Ετικέτες