Πλούτος και φτώχεια

Loading...


«Οίδα και ταπεινούσθαι, οίδα και περισσεύειν· εν παντί και εν πάσιν μεμύημαι, και χορτάζεσθαι και πεινάν και περισσεύειν και υστερείσθαι· πάντα ισχύω εν τω ενδυναμούντί με Χριστώ» (Φιλιπ. 4, 12-13).

Μπορώ να ζήσω και με στερήσεις και με αφθονία. Έχω μάθει ν’ αντιμετωπίζω κάθε φορά οποιαδήποτε κατάσταση: και να είμαι χορτάτος και να πεινώ, και να έχω περίσσευμα και να στερούμαι. Όλα τα μπορώ χάρη στο Χριστό που με δυναμώνει.Ετικέτες