Περισσότερο καταστρέφεσαι!

Loading...


Του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή

Με τη μέριμνα και τις σκέψεις, περισσότερο καταστρέφεσαι, παρά διορθώνεις τον εαυτό σου.

 Ετικέτες