Πεντηκοστή: Η αποκατάσταση της επι-κοινωνίας!

Loading...


Ότε καταβάς τας γλώσσας συνέχεε
διεµέριζεν έθνη ο Ύψιστος.

Ότε του πυρός τας γλώσσας διένειµε
εις ενότητα πάντας εκάλεσε.

Καί συµφώνως δοξάζοµεν
το Πανάγιον Πνεύµα».

[Όταν (στη Βαβέλ κάποτε) κατέβηκε προκάλεσε σύγχυση στις γλώσσες
και διαχώρισε τους ανθρώπους σε έθνη ο Θεός.

Όταν, οµως (την ημέρα της Πεντηκοστής), µοίρασε τις πύρινες γλώσσες (του Αγίου Πνεύµατος)
προσκάλεσε όλους τους ανθρώπους σε ενότητα.

Γι’ αυτό όλοι µαζί δοξάζουµε
το Πανάγιο Πνεύµα]Ετικέτες