Ο βυζαντινός ύμνος με τα περισσότερα views στο YouTube «Εξέδυσαν με» (Video)

Loading...


Οι «ανθρωποι» βάζουν στον πλάστη τους και Θεό στέφανον εξ ακανθών, του δίνουν να πιεί όξος, τον ραπίζουν, εμπτύζουν, τον καρφώνουν και στο τέλος τον τρυπούν με την λόγχη.

Εξέδυσαν με τα ιμάτιά μου και ενέδυσαν με χλαμύδα κοκκίνην.
Έθηκαν επί την κεφαλήν μου στέφανον εξ ακανθών και επί την δεξιάν μου χείρα έδωκαν κάλαμον, ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως.

{youtube}RwFYUJb03d0{/youtube}Ετικέτες