Ντρέπεσαι να εξομολογηθείς;

Loading...


«Αδελφέ, δέν χρειάζεται ντροπή τώρα. Εδώ είσαι μπροστά στον Χριστόν.

Εγώ δεν είμαι δικαστής να σε δικάσω ούτε και θα σε βάλω να μου κάνεις αναπαράσταση των πράξεών σου. Δεν μου χρειάζεται. 

Εμένα θά τ’ άκούσει τό αυτί μου καί μεσ’ από αυτό θά σέ ακούσει Εκείνος! Καλό είναι να ντρα­πείς μόνον εμένα καί όχι τίς γενεές των γενεών όλων των ανθρώπων έν τη Ημέρα της Κρίσεως. Προς τι λοιπόν η ντροπή;».

Απο το βιβλίο: «Επίγειοι Άγγελοι οι Αγιορείται»
 Ετικέτες