Να κάνεις προσευχή μέχρι τέλους στον Θεό με όλη την καρδιά σου

Loading...


Μάθε να προσεύχεσαι. Βίαζε τον εαυτόν σου εις την προσευχήν.

Κατά αρχάς θα εύρης δυσκολίαν, ύστερον όμως όσον περισσότερον βιάζης τον εαυτόν σου, τόσον ευκολώτερον θα προσεύχεσαι.

Η συνέχεια εδώΕτικέτες