Μιλάς πολύ για τον Χριστό χωρίς να είσαι ακόμη έτοιμος

Loading...


Aυτός που ξέρει δε μιλεί κι όποιος μιλεί δεν ξέρει, αυτός που ξέρει προσπαθεί και θα τα καταφέρει.

Η συνέχεια εδώ