Η σωστή χρήση των νοημάτων

Loading...


Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Η σωστή χρήση των νοημάτων και των πραγμάτων δημιουργεί τη σωφροσύνη, την αγάπη και τη γνώση, ενώ

 η παράλογη χρήση αυτών δημιουργεί την ακολασία, το μίσος και την άγνοια.

 Ετικέτες