Η πάλη μας…

Loading...


Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ 

Η πάλη μας για να εισέλθουμε στην αιώνια ζωή του ίδιου του Θεού
 δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε απλό πράγμα.

Η στάση μας είναι «γενηθήτω το θέλημά σου».
Τότε σιγά-σιγά αναπτύσσεται μέσα μας η δυνατότητα
να εννοήσουμε τον Θεό όπως είναι μέσα στην αιωνιότητά του.

 Ετικέτες