Η Ιερά Άκανθα του αββαείου Bois-Seigneur-Isaac στο Βέλγιο (ΦΩΤΟ)

Loading...


Ένα αγκάθι (= ιερά άκανθα) από τον Ακάνθινο Στέφανο του Ιησού Χριστού αποθησαυρίζεται ανάμεσα στους κειμηλιακούς θησαυρούς του αββαείου Bois-Seigneur-Isaac που από το 2010 περιήλθε στην κυριότητα των Ρωμαιοκαθολικών Μαρωνιτών του Λιβάνου. Στο αββαείο που δεν λειτουργούσε, ίδρυσαν οι Μαρωνίτες του Λιβάνου τη Μονή του Αγίου Σαρμπέλ (Monastère Saint Charbel).

 Η ιερά άκανθα έχει μήκος περίπου 6 εκ και ανατέθηκε εδώ από έναν ντόπιο ευγενή, τον βαρώνο Snoy. Η ιερά άκανθα περιήλθε στην κατοχή του βαρώνου Snoy από τις κιστερσιανές μοναχές του αββαείου στο Wauthier-Braine, όταν το αββαείο τους έκλεισε κατά τη διάρκεια των πολέμων της Γαλλικής Επανάστασης.

Η επάργυρη λειψανοθήκη της ιεράς άκανθας είναι του 1663 και φέρει την εξής επιγραφή: Una de Spinis Coronae D(omi)ni Iesu Chri(sti). A(nn)o 1663 (= Μία από τις άκανθες του Στεφάνου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έτος 1663).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάμεσα στους κειμηλιακούς θησαυρούς του αββαείου Bois-Seigneur-Isaac βρίσκεται ακόμα και τεμάχιο Τιμίου Ξύλου.

 


 

 

 Ετικέτες