Η Δύναμη του Διαβόλου και η Κατανίκηση του

Loading...


Πολλοί άνθρωποι σήμερα, και μάλιστα από εκείνους πού θέλουν να νομίζουν πώς είναι μορφωμένοι και τα ξέρουν όλα, δεν πιστεύουν ότι υπάρχει διάβολος, πού έχει εξουσία πάνω στους σκοτεινούς αγγέλους, τούς δαίμονες, πού τον ακολουθούν και εκτελούν τα θελήματά του.

Ούτε ότι μ’ αυτούς επηρεάζει τούς ανθρώπους, τούς παρασύρει έξω από την Εκκλησία και τούς ωθεί πάντοτε στο κακό.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο διάβολος και τα δαιμόνιά του κρύβονται και δεν φανερώνονται στον άνθρωπο πού εξαπατούν και παρασύρουν. Ποτέ δεν εμφανίζονται ότι θέλουν το κακό, αλλά μετασχηματίζονται, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος… σε Aγγέλους φωτός, πού πλησιάζουν τον άνθρωπο τάχα για το καλό του και του σφυρίζουν κατάλληλα στο αυτί τις παρακινήσεις τους, με τρόπο πού να νομίζει ο άνθρωπος ότι αυτός από τον εαυτό του κάνει αυτές τις σκέψεις για εκδίκηση ή για να χτυπήσει κάποιον πού τάχα είναι εχθρός του ή να αδιαφορήσει για κάποια υπόθεση του άλλου ανθρώπου, φίλου, γνωστού η συγγενούς, για να μη κουράζεται και να μην εκτίθεται χάριν του άλλου και τα παρόμοια.

Είναι γνωστό πώς ο Σατανάς κατάφερε τον Απ. Παύλο να γίνει φονέας και διώκτης των πρώτων Χριστιανών, με την δήθεν δικαιολογία ότι είχαν ασεβήσει προς την θρησκεία των πατέρων τους, τον Νόμο του Μωυσέως δηλαδή. Ακόμη θα πρέπει να ξέρουμε ότι και αυτόν τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν προσπάθησε να παρασύρει ο πονηρός διάβολος, όταν του παρουσιάσθηκε στο τέλος της νηστείας πού έκανε, τις σαράντα ημέρες και νύκτες στην Έρημο μετά τη βάπτιση του, τάζοντάς του να του δώσει την εξουσία πάνω σε όλα τα βασίλεια τού κόσμου, πού την είχε αυτός, από τον καιρό πού ξεγέλασε τον Αδάμ, αρκεί ο Χριστός μας να έκανε ένα μικρό πράγμα, δηλαδή να έπεφτε να τον προσκυνήσει.

Είναι γνωστό πώς τον μάλωσε ο Χριστός απότομα: Πήγαινε πίσω μου σατανά, διότι, καθώς λέγει η Γραφή, μόνον Κύριον τόν Θεόν σου θά προσκυνήσης καί Αὐτόν μόνον θά λατρεύσης. Διότι στον Χριστό παρουσιάσθηκε σαν πνεύμα Θεολόγου και τού μίλησε επί τη βάσει της Αγίας Γραφής…

Φαντασθείτε λοιπόν, αφού τον Χριστό, πού τα μάτια του έβλεπαν και τα ορατά πού βλέπουμε και εμείς, αλλά και τα αόρατα ακόμη πού εμείς δεν βλέπουμε, προσπάθησε να ξεγελάσει, πόσο εύκολο του είναι να ξεγελάσει επιπόλαιους ανθρώπους, πού απομακρύνθηκαν από την πίστη και την θρησκεία των Πατέρων τους και λέγουν δεν υπάρχει Θεός, όπως αναφέρει ο Δαυίδ «εἶπε ὁ ἄφρων μέσα του ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός». Πολύ δε περισσότερο ο διάβολος προσπαθεί και κατορθώνει να κάμει αυτούς να πιστέψουν ότι δεν υπάρχει και διάβολος, ώστε να μη προφυλάγονται από τα τεχνάσματά του, πού εφαρμόζει για να τούς παρασύρει σε πράξεις αντίθετες προς την διδασκαλία του Ευαγγελίου, λέγοντας με διαλογισμό σ’ αυτούς ότι ποιός τά ἔγραψε τά Εὐαγγέλια; Καί πού ξέρουμε ἐμεῖς ἄν ὑπῆρξε Χριστός ἤ τό ἔγραψαν ἔτσι οἱ παπάδες γιά νά φοβᾶται ὁ ἄνθρωπος καί νά προσέχη;

Με τον ίδιο τρόπο, κάνει άλλους να πιστέψουν ότι δεν υπάρχουν μάγια, και άλλους να πιστέψουν ότι για να επιτύχουν κάτι πού θέλουν, πρέπει να πάνε σε κάποιον μάγο να τούς κάμει μάγια. Ενώ το απλούστερο πράγμα του κόσμου θα ήταν αντί να κινήσουν να πάνε να βρούνε τη μάγισσα ή το μέντιουμ, να πέσουν στα γόνατά τους και με μια θερμή προσευχή προς τον Χριστό να ζητήσουν εν τω ονόματι Του από τον Πατέρα μας τον εν τοις Ουρανοίς, ότι έχουν ανάγκη και να το λάβουν.

Αυτό το έχει επίσημα δηλώσει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο Του Ὅτι ἄν ζητήσετε εἰς τό ὄνομά μου ἀπό τόν Πατέρα μου τόν ἐπουράνιον, θά σᾶς τό δώση, αρκεί βέβαια να είναι προς το συμφέρον της ψυχής μας και της εργασίας μας και όχι εις βάρος άλλου ανθρώπου. Καθαρά και ξάστερα το τονίζει ο Χριστός: Ζητεῖτε καί θά βρῆτε, κτυπήσατε καί θά σᾶς ἀνοίξουν, παρακαλέσατε καί θά σᾶς δοθῆ.

Ιδιαίτερα στους τωρινούς καιρούς, ο Χριστός δίδαξε ότι ο σατανάς θα έχει τόση δύναμη, ώστε αν ήτο δυνατόν να παρασύρει και τούς εκλεκτούς, για να καταλάβουμε πόσο πρέπει να προσέχουμε για να μη μας ξεγελάσει.

Αυτό δε το τονίζει διότι στον καιρό μας διαβάζουμε ρεκλάμες στις εφημερίδες ότι το τάδε μέντιουμ, οδός τάδε, αριθμός τάδε, κάνει θαύματα, βρίσκει χαμένα, προλέγει το μέλλον, ποιος θα παντρευτεί, ποιόν θα πάρει η κόρη και διάφορα τέτοια.
Μάλιστα, κάτι γριούλες, πού έχουν στο σπίτι τους πολλές εικόνες και καντήλια και κάνουν μακριούς σταυρούς και ορμηνεύουν τούς πιστούς πού παρασύρονται ως εκεί να κάνουν και ένα Ευχέλαιο, και έπειτα να πάρουν το ευχόλαδο και να πάνε να το ρίξουν στην πόρτα του τάδε, με αυτό τον τρόπο εκμεταλλεύονται την αμάθεια και δεισιδαιμονία των χαζών, πού προτιμούν να πάνε στα σπίτια αυτά των μάγων και των μέντιουμ και των γυναικών πού καμουφλάρονται σαν πιστές και ασκήτριες, και λοιπά, αντί, όπως είπαμε, να καταφύγουν στον Πνευματικόν, τον Ιερέα, η τον Ιεροκήρυκα της Ενορίας τους πού θα τούς συμβουλέψει τί να κάνουν.

Δηλαδή να πέσουν στην προσευχή και την δέηση και να ζητήσουν το αϊτημά τους από την Θεία Χάρι, βοηθούμενοι και από τις δεήσεις και τις πρεσβείες των Αγίων, πού πρόθυμα θα μας βοηθήσουν άμα τούς ζητήσουμε την βοήθειά τους. Διότι είναι γραμμένο μέσα στον Λόγο τού Θεού, στην Αποκάλυψη, ότι είναι Μακάριοι οἱ νεκροί οἱ Μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ ὅσοι ἀποθνήσκουν ἀπό τώρα καί στό ἕξης, γιά νά ἀναπαυθοῦν ἀπό τούς κόπους τους, ποῦ ὑπέστησαν χάριν τῆς μαρτυρίας καί τῆς πίστεώς τους στόν Χριστόν, καί τά ἔργα τους ποῦ ἀκολουθοῦν. Δηλαδή, αυτά τα θαυμάσια πού έκαναν όσον ζούσαν επάνω στην γη οι Άγιοι Μάρτυρες τού Χριστού, αυτά θα εξακολουθούν να τα εργάζονται και να τα πράττουν και από τον Ουρανό, όπου είναι τώρα στα δεξιά τού Χριστού.

Παράδειγμα: Παρακαλώ για τα μάτια μου την Αγία Παρασκευή, πού όταν ζούσε στη γη θεράπευσε τα μάτια τού Αυτοκράτορα Αντωνίου, όταν, βλέποντας ότι δεν πονούσε η Αγία μέσα στο καζάνι με τη λιωμένη πίσσα όπου την έριξαν κατά διαταγή του για να αρνηθεί τον Χριστό, της ζήτησε να του ρίξει στο πρόσωπο λίγη απ’ τη λιωμένη πίσσα του καζανιού να δει αν καίει και του κάηκαν τα μάτια και δεν έβλεπε και πονούσε. Την παρακάλεσε τότε να τον θεραπεύσει και πράγματι, τον γιάτρεψε αμέσως με δέηση στον Κύριο Ιησού Χριστό. Όταν, λοιπόν, παρακαλέσω την Αγία Παρασκευή για τα μάτια μου με πίστη, θα με θεραπεύσει με την δύναμη της Χάρης της, πού έχει λάβει απ’ τον Χριστό.

Το ίδιο και με όλους τούς Αγίους. Έχασα κάτι, παρακαλώ τον Άγιο Φανούριο και μου το φανερώνει. Γιατί, λοιπόν, να πάω στο μέντιουμ; Ή αντιλαμβάνομαι πώς κάποιος με πειράζει, με κακολογεί, μού κάνει μάγια, παρακαλώ τον Άγιο Κυπριανό και αμέσως όλα σκορπούν. Μπορώ ακόμη να προσευχηθώ μαζί με την οικογένεια μου, μαζί με άλλους πιστούς αδελφούς, ακόμη και με ένα Ιερέα, το καλλίτερο με τον Εφημέριο της Ενορίας μου, να μού διαβάσει Αγιασμό, Ευχέλαιο, επίσης να κάμω νηστεία μιας, δύο ήμερων ή τριών ή τόσων βραδιών, μεταλαβαίνοντας μόνο Αγιασμό και μη τρώγοντας ή πίνοντας τίποτε άλλο και αμέσως θα δω ότι θα μού κάμει ο Θεός αυτό πού ζητώ, αν συμφέρει στην ψυχή μου.

Για τα όσα σου λέγω και τα όποια διαβάζεις τώρα, άνθρωπε, μην αμφιβάλεις καθόλου, μόνον προσπάθησε με παράκληση στο Θεό να λάβεις την Χάρι όποιου Αγίου θέλεις, και άμα δεις με τα μάτια σου και πιστέψεις, καθοδήγησε και άλλον συνάνθρωπο σου, να σωθεί από τις πλάνες και τα μέντιουμ και τα τεχνάσματα και τα αόρατα δίχτυα του διαβόλου και να πλησιάσει τον Θεό για να λάβη χάρι, ευλογία και προστασία στη ζωή του και στην εργασία του και στην οικογένειά του, και θα έχεις μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση στην καρδιά σου και στο πνεύμα σου.

Η Χάρι του Χρίστου και η ευλογία των Άγιων Του Μαρτύρων και των Άγιων Κυπριανού και Ιουστίνης να είναι μαζί σου πάντοτε Αμήν.

Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Άγιος Κυπριανός»Ετικέτες