Η διαφορά ανάμεσα στον Μωάμεθ και τον Χριστό;

Loading...


Η διαφορά ανάμεσα στον Μωάμεθ και τον Χριστό;

Ο Μωάμεθ σφάζει τον άλλο, διότι είναι «άπιστος»

(= μη Μουσουλμάνος), ενώ ο Χριστός σφαγιάζεται ο ίδιος υπέρ του αμαρτωλού.Ετικέτες