Η ανθρωπιά είναι αβέβαια

Loading...


Ας μη ζούμε ζωή καλή και αρεστή στο Θεό για να μας επαινέσουν οι άνθρωποι, αλλά για την σωτηρία της ψυχής μας.

 Γιατί κάθε μέρα βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας τον θάνατο. Και τα ανθρώπινα είναι αβέβαια.

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας Ετικέτες