Η Μεγάλη Είσοδος

Loading...


Το δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας είναι η Λειτουργία των Πιστών, απευθύνεται μόνο στους βαπτισμένους Χριστιανούς και περιλαμβάνει:

α) Τη Μεγάλη Είσοδο

β) Τον ασπασμό και την ομολογία της πίστεως

γ) Την Αγία Αναφορά

δ) Την προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία

ε) Τη Θεία Κοινωνία

στ) Την ευχαριστία και την απόλυση

Η Μεγάλη Είσοδος είναι η μεταφορά των προετοιμασμένων δώρων από την Πρόθεση στην Αγία Τράπεζα. Πριν γίνει αυτή η μεταφορά ο ιερέας λέει δυο προσευχές με τις οποίες παρακαλεί τον Θεό να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία, ώστε να αξιωθούμε να συμμετάσχουμε στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο ψάλτης ψάλλει τον Χερουβικό ΄Ύμνο “Οἱ τά Χερουβίμ μυστικῶς εἰκονίζοντες… ” – Εμείς που συμβολίζουμε μυστικά τα Χερουβίμ και ψάλλουμε στη ζωοποιό Αγία Τριάδα τον τρισάγιο ύμνο, τώρα ας αφήσουμε 8μακριά κάθε υλική φροντίδα, για να υποδεχθούμε τον Βασιλέα των όλων, που έρχεται συνοδευόμενος απ’ όλες τις αγγελικές τάξεις.

Ο ιερέας, ενώ λέει σιγά την προσευχή “Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι…” και τον 50ό Ψαλμό, θυμιάζει την Αγία Τράπεζα, την Πρόθεση, τις εικόνες του τέμπλου και τον λαό. Ύστερα, αφού ζητήσει συγγνώμη από το εκκλησίασμα, παίρνει το Δισκάριο (αν υπάρχει διάκονος το δίνει σε κείνον) και το Άγιο Ποτήριο και – ενώ προπορεύονται λαμπαδούχοι και κάποιοι που κρατούν τον σταυρό, τα εξαπτέρυγα και το θυμιατό με το οποίο συνεχώς θυμιάζονται τα Τίμια Δώρα – βγαίνει από τη βόρεια πύλη του ιερού λέγοντας δυνατά “Πάντων ἡμῶν μνησθείη Κύριος ὁ Θεός…” – Ας μας θυμάται όλους ο Κύριος και Θεός μας στη Βασιλεία Του πάντοτε, και τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων διασχίζει όλο το κλίτος και επιστρέφει από το κέντρο στην Ωραία Πύλη, αποθέτει με ευλάβεια το Δισκάριο και το Άγιο Ποτήριο στην Αγία Τράπεζα, τα σκεπάζει με το κάλυμμα που λέγεται Αέρας και τα θυμιάζει.

Η Μεγάλη Είσοδος συμβολίζει την πορεία του Χριστού προς το Πάθος. Την ώρα που ο ιερέας αποθέτει στην Αγία Τράπεζα το Δισκάριο και το Άγιο Ποτήριο, καταθέτει το σώμα του Χριστού στον τάφο σαν τον Ιωσήφ, γι’ αυτό λέει ένα τροπάριο της Μεγάλης Παρασκευής: “Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ ἀπό τοῦ ξύλου καθελών τό ἄχραντόν Σου σῶμα σινδόνι καθαρᾷ εἰλήσας καί ἀρώμασιν ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο”.

Θεολογική βοήθεια και καθοδήγηση: (+) π. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης
Φωτογραφίες: Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών Θεσσαλονίκης

Παρακάτω μπορείς να διαβάσεις, αλλά και ν΄ ακούσεις, τον Χερουβικό Ύμνο

Άκουσε τον Χερουβικό Ύμνο

 

 Ετικέτες