Ένα νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκκλησιαστική Διοίκηση & Οργάνωση!

Loading...


Με την υπ’ αριθμ. 65727/Ε5 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1182/8.5.2014/τ.Β΄, ενεκρίθη η λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: « Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων».

Ως στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος, η λειτουργία του οποίου θα ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, ορίζεται « η προαγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της διοίκησης και οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων ».  Οι φοιτητές που θα διεκπεραιώνουν επιτυχώς τις μεταπτυχιακές τους σπουδές θα λαμβάνουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων.

Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα ευέλικτο και καινοτόμο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο φιλοδοξεί να τροφοδοτήσει τους εμπλεκόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές του, τόσο με την σύγρονη επιστημονική τεχνογνωσία, η οποία διέπει τον χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων, όσο και με τις εξειδικευμένες εκείνες θεολογικές γνώσεις, ικανότητες και αξίες, η κατοχή των οποίων κρίνεται άκρως απαραίτητη για την επιτυχή ποιμαντική διακονία κάθε εκκλησιαστικής μονάδος από τον σύγχρονο ποιμένα. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, ο δισυπόστατος επιστημονικός προσανατολισμός του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών  κατέστησε απαραίτητη την ακαδημαϊκή συνεργασία δύο επιστημονικών φορέων, οι οποίοι θα συνδράμουν επιστημονικά στη λειτουργία του προγράμματος, με την παροχή των εξειδικευμένων γνώσεων του διακριτού επιστημονικού χώρου, τον οποίο έκαστος διακονεί:

Έτσι, η μύηση των μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος στις σύγχρονες τάσεις της διοίκησης επιχειρήσεων, η οποία θα αναληφθεί από τους ακαδημαϊκούς δασκάλους του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, θα συνδυαστεί με την επιστημονική συνδρομή του ακαδημαϊκού προσωπικού της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, το οποίο και θα υποστηρίξει το θεολογικό υπόβαθρο του Προγράμματος. Η επικοιδομητική ακαδημαϊκή συνεργασία των δύο αυτών φορέων εγγυάται και την επιτυχία του εγχειρήματος.

Ταυτόχρονα, ο πλουραλισμός του Προγράμματος Σπουδών, ο οποίος εκφράζεται με τη διδασκαλία μαθημάτων που αντιστοιχούν σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του επιστητού των δύο επιστημών, διαμορφώνουν ένα « προκλητικό » εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο φιλοδοξεί να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών τους. Μαθήματα όπως « Εισαγωγή στο Μάρκετιγκ »,  « Χρηματοοικονομική Διαχείριση » ή « Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής» συνδυάζονται με μαθήματα « Ηθικής », « Βιοηθικής » ή « Εκκλησιολογίας της Διοίκησης », προσδίδοντας πολυμορφία και πρωτοτυπία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.

Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο τρίτο και τελευταίο εξάμηνο σπουδών « υπόσχεται » να διευρύνει τους ερευνητικούς ορίζοντες των φοιτητών και να τους μυήσει στα μυστικά της εκπόνησης μιας επιστημονικής εργασίας. Ως εκ τούτου, εξασφαλίζεται τόσο η πολυεπίπεδη πληροφόρηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, – έστω και σε πρωτογενές επίπεδο – , σε πληθώρα διακριτών επιστημονικών αντικειμένων, όσο και η ενεργοποίηση ενός γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου επί των σχετικών θεματικών ενοτήτων.

Σήμερα ζούμε στην εποχή της επιστημονικής υπερεξειδίκευσης, με την οποία ο σύγχρονος άνθρωπος επιχειρεί να αντιμετωπίσει τον καταιγισμό του από την υπερπληθώρα πληροφοριών σε κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής. Ταυτόχρονα, η ποιμενοκεντρική και ποιμνιοκεντρική διάσταση της ποιμαντικής του σύγχρονου ποιμένα, τον «εξαναγκάζει » να εμπλακεί σε διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα της Ιεράς Μητροπόλεως ή της Ενορίας που καλείται να διακονήσει, στα οποία κινείται πληθώρα ανθρώπων, – κληρικών και λαϊκών -, που καλούνται να υλοποιήσουν το δικό τους ξεχωριστό ρόλο στη λειτουργία του σώματος της Εκκλησίας. Τα σύγχρονα στελέχη της Εκκλησίας, οφείλουν να οργανώσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους, επ’ ωφελεία της λειτουργίας αυτού του σώματος.

Είναι γεγονός ότι για να συμβεί αυτό, πέραν του θείου φωτισμού, που προϋποτίθεται και προτάσσεται, απαιτείται και η εξειδικευμένη επιστημονική τεχνογνωσία, η οποία προσδίδει στον ποιμένα τα κατάλληλα λειτουργικά εργαλεία για να ανταποκριθεί στις παραπάνω αναγκαιότητες. Η διαχείριση των ιεραρχικών επιπέδων της εκκλησιαστικής μονάδος, η κατανομή αρμοδιοτήτων, η έννοια της συνεργατικότητας, η κατά κριτήρια τμηματοποίηση, η συνεργασία των επιμέρους τμημάτων και άλλα, απαιτούν συγκεκριμένες ενέργειες εκ μέρους του σύγχρονου ποιμένα, στις οποίες για να ανταποκριθεί, προϋποτίθεται η επιστημονική εξειδίκευση του.

Επιλογικά, φρονούμε ότι η λειτουργία του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως καρπός συνεργασίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, θα αποβεί εποικοδομητική για πολλούς λόγους: Θα καταστεί εφικτή η προετοιμασία στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις σε παράλληλα πεδία, θα καταδειχθεί η επιστημονική αυτοσυνειδησία των ακαδημαϊκών δασκάλων των δύο τμημάτων και θα προβληθεί η αξία και αποτελεσματικότητα της ευρύτερης διεπιστημονικής συνεργασίας ακαδημαϊκών τμημάτων, που καλούνται να διακονήσουν τον σύγχρονο άνθρωπο και να συνδράμουν αποτελεσματικά στην επίλυση των προβλημάτων του.

 Αθανάσιος Κολιοφούτης, Δρ. Θεολογίας – Εκπαιδευτικός
 Ετικέτες