ΖΩΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Από τους ανθρώπους μπορείς να κρύβεσαι, όχι όμως και από τον Θεό…

Ιούλιος 18, 2017 στις 15:30 μμ

Πηγαίνοντας, αδελφέ μου στον Πνευματικό – έξομολόγο, πρέπει νά γνωρίζεις: 1. Η Κόλαση δεν είναι για τους αμαρτωλούς αλλά για […]