βιαστική κρίση

Το μεγάλο κακό της εύκολης κρίσης

Ιανουάριος 12, 2017 στις 14:30 μμ

Διδαχές Ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Παπαδόπουλος μάς διδάσκει το πόσο επικίνδυνο είναι να κρίνουμε βιαστικά.