ΒΑΘΜΟΙ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

Όταν θυμόμαστε τις αμαρτίες μας, ο Θεός τις ξεχνάει…

Νοεμβρίου 22, 2017 στις 12:59 μμ

Το να αμαρτάνει κανείς είναι ανθρώπινο Το να επιμένει στην αμαρτία είναι διαβολικό Το να λυπάται για την αμαρτία είναι […]

Γέροντας Κλεόπας Ηλιέ: Οι 12 βαθμοί της αμαρτίας

Απρίλιος 25, 2017 στις 16:12 μμ

«Το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία» (Α’ Κοριν. 15,56). «Μυρμηκολέων ώλετο παρά το μη έχειν βοράν» (Ιώβ 4,11). Πριν […]

Πότε το καλό γίνεται κακό;

Ιανουάριος 22, 2017 στις 18:02 μμ

Του Πρεσβ. Βασιλείου Σπηλιοπούλου Σύμφωνα με την διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας η αμαρτία δεν είναι πάντα η ίδια αλλά […]