ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος: «Περί των τριών τρόπων της Προσευχής»

Δεκέμβριος 20, 2016 στις 14:16 μμ

Τρεις είναι οι τρόποι της προσοχής και της προσευχής, με τους οποίους η ψυχή ή υψώνεται ή γκρεμίζεται• υψώνεται όταν […]