ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Τρία παράθυρα είναι ανοιγμένα στον ουρανό…

Ιούνιος 29, 2017 στις 18:51 μμ

Τρία παράθυρα είναι ανοιγμένα στον ουρανό για τον πνευματικό άνθρωπο: μέσω του πρώτου ο νους βλέπει με την πίστη, μέσω […]