ΤΡΙΑ ΟΠΛΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

Αυτά είναι τα τρία όπλα της Σωτηρίας μας

Οκτώβριος 19, 2017 στις 14:01 μμ

Είναι τρία όπλα συνδεδεμένα με τους κρούνους της Θείας Χάριτος, για να γεμίσουμε την ύπαρξη μας με το άπειρο έλεος […]

Αυτά είναι τα τρία όπλα της Σωτηρίας μας

Ιούλιος 20, 2017 στις 21:35 μμ

Είναι τρία όπλα συνδεδεμένα με τους κρούνους της Θείας Χάριτος, για να γεμίσουμε την ύπαρξη μας με το άπειρο έλεος […]