ΤΟΚΙΖΟΝΤΕΣ

Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης για τους τοκίζοντες

Ιανουάριος 10, 2018 στις 17:20 μμ

«Ει μη πλήθος ην τοκιστών ουκ αν ην το πλήθος των πενοομένων. Λύσον σου την φατρίαν, και πάντες έξομεν την […]

Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης για τους τοκίζοντες

Ιανουάριος 10, 2017 στις 21:13 μμ

«Ει μη πλήθος ην τοκιστών ουκ αν ην το πλήθος των πενοομένων. Λύσον σου την φατρίαν, και πάντες έξομεν την […]