ΤΟΚΙΖΟΝΤΕΣ

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης και οι τοκίζοντες

10 Ιανουαρίου, 2020 στις 16:47 μμ

«Ει μη πλήθος ην τοκιστών ουκ αν ην το πλήθος των πενοομένων. Λύσον σου την φατρίαν, και πάντες έξομεν την […]

Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης για τους τοκίζοντες

10 Ιανουαρίου, 2018 στις 17:20 μμ

«Ει μη πλήθος ην τοκιστών ουκ αν ην το πλήθος των πενοομένων. Λύσον σου την φατρίαν, και πάντες έξομεν την […]

Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης για τους τοκίζοντες

10 Ιανουαρίου, 2017 στις 21:13 μμ

«Ει μη πλήθος ην τοκιστών ουκ αν ην το πλήθος των πενοομένων. Λύσον σου την φατρίαν, και πάντες έξομεν την […]