ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΊΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 1 Απριλίου 2018

Απρίλιος 1, 2018 στις 7:27 πμ

Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΒ'(12) 1-18 Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος […]