ΤΙΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

«Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου»

Νοέμβριος 2, 2016 στις 18:49 μμ

του π.Χριστοδούλου Πριν ο Χριστός μας αρχίσει τη δημόσια δράση του, μας πληροφορούν και οι τέσσερις Ευαγγελιστές ότι προηγήθηκε η […]