ΤΙΜΙΟΣ ΤΑΥΡΟΣ

Η σωτηρία του κόσμου (Κυριακή προ της Υψώσεως)

9 Σεπτεμβρίου, 2018 στις 13:32 μμ

Ο Θεός Πατέρας «δεν απέστειλε τον Υιό Αυτού στον κό­σμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο […]