ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΜΑ

Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς: Τι είναι το Τάμα;

Μάιος 20, 2017 στις 19:05 μμ

Στην ασθενή Στάνιγια Ν.: Είναι η υπόσχεση που κάποιο πρόσωπο δίνει στον Θεό από ευγνωμοσύνη ή εξαιτίας της αμαρτίας. Από […]