ΘΥΜΙΑΖΕ

Η Παναγία θύμιαζε στη Μεγίστη Λαύρα

Νοεμβρίου 3, 2016 στις 14:38 μμ

Ο γέρο-Θεόφιλος, αδελφός της Μονής αυτής, σε μια πνευματική συζήτηση που είχαμε, πριν από 40 περίπου χρόνια, μου είπε τα […]