ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΗΣ

Θεραπεία δαιμονισμένης από τον Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο

Μάιος 10, 2017 στις 22:02 μμ

Η κ. Γιακουμίνα Κοντού το 1962 προσεβλήθη από ακάθαρτο πνεύμα κατόπιν βλασφημίας που εδέχθη από μία συγγενή της. Η κατάστασή […]