ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΩΝ

Μιχαήλ Χούλης – Η θεραπεία των δέκα λεπρών

Φεβρουάριος 22, 2017 στις 14:06 μμ

Διδακτικές ιστορίες Η ιστορία της θεραπείας των δέκα λεπρών από τον Ιησού και το δίδαγμα ότι η αχαριστία φανερώνει την […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Ιανουαρίου 2017

Ιανουάριος 15, 2017 στις 7:03 πμ

(Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν) – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΖ´ 12-19 Καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ […]