ΤΕΛΩΝΕΙΑ

Η ψυχή μετά τον θάνατο

Ιούλιος 8, 2019 στις 23:37 μμ

Οι πρώτες δύο ημέρες μετά το θάνατο. Για διάστημα δύο ημερών η ψυχή απολαύει σχετικής ελευθερίας και έχει δυνατότητα να […]

Η ψυχή μετά το θάνατο – Οι πρώτες δύο ημέρες

Ιανουάριος 21, 2017 στις 21:12 μμ

Για διάστημα δύο ημερών η ψυχή απολαύει σχετικής ελευθερίας και έχει δυνατότητα να επισκεφθεί τόπους που της ήτα προσφιλείς στο […]