ΤΕΜΠΛΟ

Πως προσκυνούμε τις εικόνες του τέμπλου και με ποια σειρά;

Απρίλιος 15, 2018 στις 9:50 πμ

ΕΙΚΟΝΕΣ-Ο Ναός χωρίζεται σε τρία μέρη: στον πρόναο, τον κυρίως ναό και το Ιερό Βήμα.Το Ιερό χωρίζεται από τον κυρίως […]