ΣΤΕΝΗ ΠΥΛΗ

Αγωνιστείτε να μπείτε από τη στενή πύλη!

Μάιος 29, 2017 στις 16:19 μμ

Όλα τα αντίθετα, αν θέλουμε, γίνονται για εμάς κέρδη. Η αμμά Θεοδώρα ρώτησε τον πάπα Θεόφιλο τι σημαίνει ο λόγος […]

Αγωνιστείτε να μπείτε από τη στενή πύλη!

Απρίλιος 27, 2017 στις 12:06 μμ

Όλα τα αντίθετα, αν θέλουμε, γίνονται για εμάς κέρδη. Η αμμά Θεοδώρα ρώτησε τον πάπα Θεόφιλο τι σημαίνει ο λόγος […]