ΣΠΑΡΓΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τα σπάργανα του Χριστού

Δεκέμβριος 27, 2017 στις 17:20 μμ

Τα σπάργανα του Χριστού είναι οι φασκιές, δηλαδή οι μακριές και φαρδιές υφασμάτινες ταινίες, με τις οποίες τύλιγαν παλιά τα […]

Τα σπάργανα του Χριστού

Δεκέμβριος 27, 2016 στις 17:20 μμ

Τα σπάργανα του Χριστού είναι οι φασκιές, δηλαδή οι μακριές και φαρδιές υφασμάτινες ταινίες, με τις οποίες τύλιγαν παλιά τα […]