ΣΩΘΗΚΕΣ

Αν το έχεις αυτό… σώθηκες!

Δεκέμβριος 14, 2016 στις 19:31 μμ

Πρώτα απ’ όλα χρειάζεται το “γνώθι σαυτόν”. Δηλαδή να γνωρίσεις τον εαυτό σου, ποιος είσαι. Ποιός είσαι στ’ αλήθεια, όχι […]