ΣΟΦΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Αγιος Ιουστίνος Πόποβιτς: Ο πραγματικά σοφός άνθρωπος

Δεκέμβριος 11, 2017 στις 23:38 μμ

Σοφία είναι το να ζει κανείς με ευαγγελική «ευ­ταξία», με ευαγγελική «ακρίβεια». Αφροσύνη πάλι εί­ναι το να ζει κάποιος διασκεδάζοντας […]

Αγιος Ιουστίνος Πόποβιτς: Ο πραγματικά σοφός άνθρωπος

Μάιος 27, 2017 στις 22:37 μμ

Σοφία είναι το να ζει κανείς με ευαγγελική «ευ­ταξία», με ευαγγελική «ακρίβεια». Αφροσύνη πάλι εί­ναι το να ζει κάποιος διασκεδάζοντας […]