σημείο σταυρου

Το Σημείο του Σταυρού

Σεπτέμβριος 14, 2017 στις 10:57 πμ

Ο Σταυρός τον οποίον τυπούμεν κάθε μέρα στο σώμα μας. Τυπούται με τον εξής τρόπο: Ενωμένοι οι τρεις πρώτοι δάκτυλοι […]