σαρκικός πόλεμος

Όταν σου έρχεται σαρκικός πόλεμος, πρόσεχε πάρα πολύ τας αισχράς φαντασίας

Νοέμβριος 12, 2016 στις 20:10 μμ

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης Όταν σου έρχεται σαρκικός πόλεμος, πρόσεχε πάρα πολύ τας αισχράς φαντασίας, εκ των οποίων πηγάζουν οι ακάθαρτοι […]