ΡΗΤΟΡΕΣ

Η Αγία Αικατερίνη και η συνομιλία της με τους 50 ρήτορες

Νοεμβρίου 25, 2017 στις 17:42 μμ

Σήμερα είναι η μνήμη της Αγίας Αικατερίνης που ήταν μια πάνσοφη γυναίκα και μαρτύρησε για τον Χριστό. Πολλοί μπορεί να […]

Η Αγία Αικατερίνη και η συνομιλία της με τους 50 ρήτορες

Νοεμβρίου 25, 2016 στις 19:47 μμ

Σήμερα είναι η μνήμη της Αγίας Αικατερίνης που ήταν μια πάνσοφη γυναίκα και μαρτύρησε για τον Χριστό. Πολλοί μπορεί να […]