ΠΤΡΟΤΡΟΠΗ

Λόγος προτρεπτικός στο «αυτούς που προγνώρισε, τούτους και προόρισε»

Ιανουάριος 31, 2017 στις 17:20 μμ

Λόγος προτρεπτικός για τη μετάνοια και στο ρητό του αποστόλου «αυτούς που προγνώρισε, τούτους και προόρισε». Ακολουθεί απόσπασμα. «…Άνθρωποι, γιατί […]