προθυμία

Ποιά είναι η «καλή αλλοίωση»;

Νοεμβρίου 12, 2016 στις 15:50 μμ

Η υπομονή σε κάθε έργο, γεννά την ανδρεία. Η ανδρεία, γεννά την προθυμία. Η προθυμία, την καρτερία.