ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΕΥΜΑ

Προσευχή στο γεύμα

Μάιος 15, 2017 στις 14:57 μμ

Τελείται πριν και μετά το μεσημεριανό γεύμα. Ευχή πριν το γεύμα: Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά […]